דירת 90 מ"ר | מרפסת 10 מ"ר | שינויי דיירים בפרויקט תמ"א