גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה מפורשת שלך למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש והסכמתך כי "סטודיו מיכל בן נר לעיצוב פנים" רשאי להשתמש במידע המתואר להלן. באמצעות שימוש באתר הינך מצהיר שקראת והבנת את מדיניות השימוש והפרטיות של האתר. מובהר, כי הצהרה והסכמה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת לגברים ונשים כאחד.

כללי – פרטיות – טפסי "צור קשר" –  Cookies

אתר זה הינו תדמיתי, ומטרתו לחשוף את הגולש/המשתמש לשרותים הניתנים ע"י  סטודיו מיכל בן נר לעיצוב פנים. באתר זה לא מתבצעת מכירה, ולא ניתן לבצע רכישה של פעילות ו/או שירות כלשהו. מדיניות זו עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של  סטודיו מיכל בן נר לעיצוב פנים, ועליך להתעדכן מעת לעת בדף זה לגבי שינויים כאמור.  סטודיו מיכל בן נר לעיצוב פנים רשאי, אך אינו חייב, להודיע לך על שינוי תנאיי המדיניות גם באמצעות אי-מייל או עדכון דף זה.

סטודיו מיכל בן נר לעיצוב פנים עשוי לאסוף נתונים לשימושו על מנת לזהות דפוסי עניין וחיפוש בכדי לסייע לנו למקסמם את חווית השימוש באתר, לרבות כתובת ה IP וכיוצב'. גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו והסכמתך כי  סטודיו מיכל בן נר לעיצוב פנים רשאי להשתמש במידע המתואר.

באתר טפסי "צור קשר" המיועדים למילוי גולשים המעוניינים שיצרו איתם קשר כדי לקבל פרטים נוספים, הפרטים האישיים שהגולשים משאירים בטפסי "צור קשר" מיועדים גם לצורך עדכונם בעתיד ו/או בשוטף לגבי מבצעים ו/או אירועים המתקיימים, מעת לעת, בסטודיו מיכל בן נר לעיצוב פנים.

האתר עושה שימוש ב-"קוקיס" (מחרוזת אותיות ומספרים המשמשת לשמירות העדפות המשתמש ונשמרת בזכרון המחשב). אי שימוש ב  Cookies או בחירתך שלא לאפשר שמירה שלהם במחשבך עשוי לגרום לאתר להיות בלתי נגיש עבורך, וכך למשל לא תוכל לשמור את העדפותיך באתר. תוכל להמנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. תוכל להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת לעשות זאת. עם זאת, נטרול ה-cookies עשוי לפגום באפשרותך להנות ממכלול השירותים באתר.

העברת מידע לצדדים שלישיים – ספקי שירות – קישורים לאתרים נוספים

סטודיו מיכל בן נר לעיצוב פנים לא ימכור ו/או יעביר לצד ג' את פרטייך, אלא אם נחויב לעשות זאת על פי דין, ובמקרה של מחלוקת משפטית נעשה זאת על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

סטודיו מיכל בן נר לעיצוב פנים עשוי להשתמש בנותני שירותים ו/או קבלני משנה לצורך הפעלת האתר, והם עשויים לקבל מידע אישי הנדרש לביצוע פעולותיהן ושירותיהן. האתר של  סטודיו מיכל בן נר לעיצוב פנים כולל קישורים לאתרים אחרים. איננו אחראים לאתרים האחרים, לתוכנם או לטיבם ועליך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר.

קבלת הודעות שיווקיות

באפשרותך לבקש בכל זמן נתון להפסיק לקבל הודעות אימייל שיווקיות מסטודיו מיכל בן נר לעיצוב פנים. לנוחותך, בכל הודעת אימייל שיווקיות ישנו לינק להסרה מרשימת התפוצה.

מחלוקות משפטיות

מדיניות פרטיות זו, כמו תנאי השימוש, כפופים לדינים החלים בישראל. במקרה של מחלוקת הנוגעת לשימוש באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד. הרישום במחשבי סטודיו מיכל בן נר לעיצוב פנים מ יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אלו.

זכויות יוצרים

אין לעשות שימוש בתוכן האתר ללא אישור מראש ובכתב של  סטודיו מיכל בן נר לעיצוב פנים לרבות מבנה האתר, תוכנו, המידע המופיע בו והתמונות המופיעות בו. סימני המסחר של  סטודיו מיכל בן נר לעיצוב פנים הינם רכושו הבלעדי ואינך רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו ללא אישור מראש ובכתב. כל סימן מסחרי אחר, בין אם רשום ובין שאינו רשום, שמות מוצרים או חברות אשר מצויינים באתר שייכים לבעליהם.

 

כל שאלה או בקשה או הערה אפשר לפנות באימייל הבא studio@michalbenner.com